Wereldburgers voor de politieke eenwording van de mensheid

 

De Mondialisten zijn een internationale, onpartijdige vereniging van Wereldburgers die actief zijn op verschillende gebieden.

Mondialisme is de som van alle vreedzame aspiraties voor de politieke eenwording van de mensheid in een democratische en federale wereldunie. Mondialist is iedereen die er voorstander van is en het zo goed mogelijk ondersteunt.
Ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties op 24 oktober 2017 formuleerde een kleine groep van Mondialisten de

 

Dichiarazione del Cittadino Mondiale Cosmopolis 2100

 

WIJ, DE BURGERS VAN DE VERENIGDE NATIES, ZIJN VASTBESLOTEN,

  • een derde wereldoorlog te voorkomen, gewelddadige conflicten tussen naties af te schaffen en deze te vervangen door wereldwetgeving en wereldwijde juridische onderhandelingen,
  • onze overtuiging ten gunste van mensenrechten, vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en humanisme opnieuw te bevestigen,
  • het scheppen van de voorwaarden waaronder rechtvaardigheid en respect voor de verplichtingen van de openbare orde kunnen worden gehandhaafd,
  • bevordering van sociale vooruitgang en een betere levensstandaard in meer vrijheid en solidariteit voor alle mensen wereldwijd,

EN VOOR DEZE DOELEINDEN

  • om begrip, tolerantie en wederzijds respect te oefenen en als goede buren in vruchtbare samenwerking met elkaar te leven,
  • om onze krachten te verenigen om de wereldvrede en internationale veiligheid te waarborgen door middel van universeel en afdwingbaar internationaal recht,
  • het creëren van democratische wereldinstellingen die ervoor zorgen dat het leger alleen kan worden gebruikt in overeenstemming met het democratisch vastgestelde wereldrecht,
  • het creëren van een wereldwijd sociaal systeem gebaseerd op solidariteit om de economische en sociale vooruitgang van alle volkeren te bevorderen,
  • de lidstaten van de VN uiterlijk aan het eind van deze eeuw om te vormen tot echte Verenigde Naties in de zin van een democratische wereldfederatie,

HEBBEN BESLOTEN OM MEE TE WERKEN AAN ONZE INSPANNINGEN OM DEZE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN EN ONS OP EEN GEPASTE MANIER TE ORGANISEREN.

 

Voor de hervorming en verdere ontwikkeling van de Verenigde Naties

 

De tekst van deze verklaring is gebaseerd op de preambule van het VN-Handvest. Terwijl vandaag alleen de regeringen van de lidstaten in de VN vertegenwoordigd zijn, moeten de toekomstige Verenigde Naties een federale en democratische Wereldunie voor de hele mensheid worden. De natiestaten zullen blijven en het moet een eenheid in culturele diversiteit worden. Dit doel moet worden bereikt door de hervorming en verdere ontwikkeling van de Verenigde Naties. Het is een langetermijndoelstelling en wordt vandaag de dag nog steeds vooral als een utopie beschouwd. De Mondialisten zijn er echter van overtuigd dat de beste manier voor de mensheid om in de toekomst te overleven deze politieke eenwording is.

 

We hebben de Wereldunie absoluut nodig, want de uitdagingen zullen enorm zijn. Dramatische klimaatverandering, overbevolking, grondstoffenschaarste en voedselschaarste, oorlogsconflicten die altijd kunnen leiden tot een wereldbrand met massavernietigingswapens, dat zijn slechts enkele van de problemen die hun schaduw werpen en nu al voelbaar zijn. Het zou een utopie zijn om te geloven dat de natiestaten het alleen aankunnen. Wereldwijde politieke eenwording is daarom een absolute noodzaak en zou uiterlijk aan het eind van deze eeuw met gezond verstand bereikt kunnen worden.

We hebben verschillende aspecten van onze toekomstvisies beschreven in een aantal themapagina's, zonder te beweren dat ze volledig zijn. De teksten in meerdere talen worden bewust kort gehouden. De pagina's zijn toegankelijk via de knoppen op de onderste balk. We willen niet te veel in detail treden, want dat is de taak van deskundigen. Alles moet ook onderworpen zijn aan democratische processen. Daarom zetten wij ons dringend in voor de oprichting van een democratisch Wereldparlement in het kader van de VN.

 

Als kleine groep hebben we in het World Citizens Forum besproken hoe we onszelf willen noemen. De term "Wereldburgers" alleen al is te vaag. Het kan ook alleen filosofisch worden begrepen. Maar we wilden een politieke term. "Globalisten" heeft een negatieve reputatie vanwege de meedogenloze globalisering van bedrijven. Dit artikel in The Guardian bracht ons bij de "Mondialisten". Deze term wordt nauwelijks gebruikt en is nog steeds vrij van misverstanden. We proberen daarom de term "Mondialist" in te voeren voor de politieke Wereldburger.

Iedereen die zich als Mondialist wil engageren, wil samenwerken, meer informatie en/of vragen heeft, ideeën heeft of suggesties wil doen, is welkom om contact met ons op te nemen bij CONTACT.