Obywatele Świata na rzecz zjednoczenia politycznego ludzkości

 

Mondialiści są międzynarodowym, bezstronnym stowarzyszeniem obywateli świata działających w różnych dziedzinach.

Mondializm jest sumą wszystkich pokojowych dążeń do politycznego zjednoczenia ludzkości w demokratycznej i federalnej unii światowej. Mondialist to każdy, kto go popiera i wspiera najlepiej jak potrafi.
Z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych w dniu 24 października 2017 r., mała grupa Mondialistów sformułowała

 

Cosmopolis 2100 Światowa deklaracja obywatelska

 

MY, OBYWATELE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, JESTEŚMY ZDETERMINOWANI,

  • zapobieżenie trzeciej wojnie światowej, zniesienie gwałtownych konfliktów między narodami i zastąpienie ich prawem światowym i światowymi negocjacjami sądowymi,
  • potwierdzenie naszego przekonania na rzecz praw człowieka, wolności, równości, sprawiedliwości i humanizmu,
  • Stworzenie warunków, w których sprawiedliwość i poszanowanie obowiązków wynikających z prawa i porządku publicznego będą mogły być przestrzegane,
  • promowanie postępu społecznego i lepszego standardu życia w większej wolności i solidarności dla wszystkich ludzi na całym świecie,

I W TYM CELU

  • praktyka zrozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz życie jako dobrzy sąsiedzi w owocnej współpracy między sobą,
  • zjednoczenie naszych sił w celu zapewnienia pokoju na świecie i bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez powszechne i egzekwowalne prawo międzynarodowe,
  • stworzenie demokratycznych instytucji światowych, które zagwarantują, że siły zbrojne mogą być używane wyłącznie zgodnie z demokratycznie ustanowionym prawem światowym,
  • stworzenie globalnego systemu społecznego opartego na solidarności w celu wspierania postępu gospodarczego i społecznego wszystkich narodów,
  • przekształcenie państw członkowskich ONZ w prawdziwą Organizację Narodów Zjednoczonych w sensie demokratycznej federacji światowej najpóźniej do końca tego wieku,

ZDECYDOWALI SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ W NASZYCH WYSIŁKACH NA RZECZ OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW I ZORGANIZOWAĆ SIĘ W ODPOWIEDNI SPOSÓB.

 

Na rzecz reformy i dalszego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

 

Tekst niniejszej deklaracji opiera się na preambule Karty Narodów Zjednoczonych. Podczas gdy tylko rządy państw członkowskich są dziś reprezentowane w ONZ, przyszła Organizacja Narodów Zjednoczonych ma stać się federalną i demokratyczną Unią Światową dla całej ludzkości. Państwa narodowe pozostaną i muszą stać się jednością w różnorodności kulturowej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez reformę i dalszy rozwój Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to cel długoterminowy i nadal jest uważany za utopię. Mondialiści są jednak przekonani, że najlepszym sposobem na przetrwanie ludzkości w przyszłości jest to polityczne zjednoczenie.

 

Bezwzględnie potrzebujemy Unią Światową, ponieważ wyzwania będą ogromne. Dramatyczne zmiany klimatyczne, przeludnienie, niedobór surowców i żywności, wojenne konflikty, które zawsze mogą prowadzić do światowego pożaru bronią masowego rażenia, to tylko niektóre z problemów, które rzucają cień i są już dziś odczuwalne. Utopią byłoby wierzyć, że państwa narodowe poradzą sobie same. Globalne zjednoczenie polityczne jest zatem absolutną koniecznością i może zostać osiągnięte ze zdrowym rozsądkiem najpóźniej do końca tego wieku.

Na wielu stronach tematycznych opisaliśmy różne aspekty naszych wizji przyszłości, nie twierdząc, że są one wyczerpujące. Teksty w kilku językach są celowo zachowywane w skrócie. Dostęp do stron można uzyskać za pomocą przycisków na dolnym pasku. Nie chcemy zagłębiać się w zbyt wiele szczegółów, ponieważ jest to zadanie ekspertów. Wszystko powinno również podlegać procesom demokratycznym. Z tego powodu jesteśmy pilnie zaangażowani w ustanowienie demokratycznego Parlamentu Światowego w ramach ONZ.

 

Jako mała grupa dyskutowaliśmy w ramach Światowego Forum Obywatelskiego, jak chcemy się nazywać. Sam termin "Obywatele Świata" jest zbyt niejasny. Może być również rozumiana tylko filozoficznie. Ale my chcieliśmy mieć polityczny termin. "Globaliści" mają negatywną reputację z powodu bezwzględnej globalizacji korporacji. Ten artykuł w The Guardian sprowadził nas do "Mondialistów". Termin ten jest rzadko używany i nadal jest wolny od nieporozumień. Dlatego staramy się ustanowić termin "Mondialista" dla Obywatela Świata politycznego.

Każdy, kto chce się zaangażować jako Mondialista, chce współpracować, potrzebuje więcej informacji i/lub ma pytania, ma pomysły lub chciałby zgłosić sugestie, zapraszamy do kontaktu z nami w CONTACT.