Obywatele Świata na rzecz zjednoczenia politycznego ludzkości

 

Mondialiści są międzynarodowym, bezstronnym stowarzyszeniem obywateli świata działających w różnych dziedzinach.

Mondializm jest sumą wszystkich pokojowych dążeń do politycznego zjednoczenia ludzkości w demokratycznej i federalnej unii światowej. Mondialist to każdy, kto go popiera i wspiera najlepiej jak potrafi.
Z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych w dniu 24 października 2017 r., mała grupa Mondialistów sformułowała

 

Cosmopolis 2100 Światowa deklaracja obywatelska

 

MY, OBYWATELE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, JESTEŚMY ZDETERMINOWANI,

  • zapobieżenie trzeciej wojnie światowej, zniesienie gwałtownych konfliktów między narodami i zastąpienie ich prawem światowym i światowymi negocjacjami sądowymi,
  • potwierdzenie naszego przekonania na rzecz praw człowieka, wolności, równości, sprawiedliwości i humanizmu,
  • Stworzenie warunków, w których sprawiedliwość i poszanowanie obowiązków wynikających z prawa i porządku publicznego będą mogły być przestrzegane,
  • promowanie postępu społecznego i lepszego standardu życia w większej wolności i solidarności dla wszystkich ludzi na całym świecie,

I W TYM CELU

  • praktyka zrozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz życie jako dobrzy sąsiedzi w owocnej współpracy między sobą,
  • zjednoczenie naszych sił w celu zapewnienia pokoju na świecie i bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez powszechne i egzekwowalne prawo międzynarodowe,
  • stworzenie demokratycznych instytucji światowych, które zagwarantują, że siły zbrojne mogą być używane wyłącznie zgodnie z demokratycznie ustanowionym prawem światowym,
  • stworzenie globalnego systemu społecznego opartego na solidarności w celu wspierania postępu gospodarczego i społecznego wszystkich narodów,
  • przekształcenie państw członkowskich ONZ w prawdziwą Organizację Narodów Zjednoczonych w sensie demokratycznej federacji światowej najpóźniej do końca tego wieku,

ZDECYDOWALI SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ W NASZYCH WYSIŁKACH NA RZECZ OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW I ZORGANIZOWAĆ SIĘ W ODPOWIEDNI SPOSÓB.

 

Na rzecz reformy i dalszego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

 

Tekst niniejszej deklaracji opiera się na preambule Karty Narodów Zjednoczonych. Podczas gdy tylko rządy państw członkowskich są dziś reprezentowane w ONZ, przyszła Organizacja Narodów Zjednoczonych ma stać się federalną i demokratyczną Unią Światową dla całej ludzkości. Państwa narodowe pozostaną i muszą stać się jednością w różnorodności kulturowej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez reformę i dalszy rozwój Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to cel długoterminowy i nadal jest uważany za utopię. Mondialiści są jednak przekonani, że najlepszym sposobem na przetrwanie ludzkości w przyszłości jest to polityczne zjednoczenie.

 

Bezwzględnie potrzebujemy Unią Światową, ponieważ wyzwania będą ogromne. Dramatyczne zmiany klimatyczne, przeludnienie, niedobór surowców i żywności, wojenne konflikty, które zawsze mogą prowadzić do światowego pożaru bronią masowego rażenia, to tylko niektóre z problemów, które rzucają cień i są już dziś odczuwalne. Utopią byłoby wierzyć, że państwa narodowe poradzą sobie same. Globalne zjednoczenie polityczne jest zatem absolutną koniecznością i może zostać osiągnięte ze zdrowym rozsądkiem najpóźniej do końca tego wieku.

Na wielu stronach tematycznych opisaliśmy różne aspekty naszych wizji przyszłości, nie twierdząc, że są one wyczerpujące. Teksty w kilku językach są celowo zachowywane w skrócie. Dostęp do stron można uzyskać za pomocą przycisków na dolnym pasku. Nie chcemy zagłębiać się w zbyt wiele szczegółów, ponieważ jest to zadanie ekspertów. Wszystko powinno również podlegać procesom demokratycznym. Z tego powodu jesteśmy pilnie zaangażowani w ustanowienie demokratycznego Parlamentu Światowego w ramach ONZ.

Każdy, kto chce się zaangażować jako Mondialista, chce współpracować, potrzebuje więcej informacji i/lub ma pytania, ma pomysły lub chciałby zgłosić sugestie, zapraszamy do kontaktu z nami w CONTACT.